S(POLAR)CH Varggården´s Bandit / 2003-05-07 / Ögon: Retinopati ej ärftligt

Tillgänglig för avel på frilysta tikar.  
S(POLAR)CH Kilbuck´s Matrix Finnemarka´s Rue-Hoe II Finnemarka´s Guy
Teamster´s Huldra
S(POLAR)CH Unisak´s Jana S(POLAR)CH Unisak´s Jehu
Unisak´s Savoy
Heidiburgh´s Ålga Tupilak´s Scott Zero´s Brew at Tupilak
Zero´s Flutter at Tupilak
S(POLAR)CH Chita Unisak´s Robber
Sky
 

Tillbaka